Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

5

Skatteförändringar per den 1 januari 2020

08 January 2020

Uppdaterad den 8 januari 2020 (se förändring i rött)

Enligt Skatteverket sker följande förändringar i beskattningen av flygbränslen per den 1 januari 2020.

AVGAS 100 LL: skattehöjning med 15 öre/liter, energiskatt 5:02 kr/liter, CO2 skatt 2:59 kr/liter = 7:61 kr/liter

HJELMCO 91/96 UL: skattehöjning med 12 öre/liter , energiskatt 4:13 kr/liter, CO2 skatt 2:59 = 6:72 kr/liter

JET-A1: skattehöjning med 9,9 öre/liter, energiskatt 2:941 kr/liter, CO2 skatt 2:246 kr/liter = 5:187 kr/liter.

Våra uppgifter per den 5 dec. 2019 baserades på vid den tiden publicerade skatter från Skatteverket.

Efter detta datum har Skatteverket ändrat sina uppgifter till de som angives ovan.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map