Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Prisförändringar per den 15 aug. 2019

14 August 2019

De internationella oljepriserna har rört sig nedåt kraftigt utifrån en förväntad nedgång i ekonomisk aktivitet runt om i världen.

Med anledning av detta sänker vi priset för Hjelmco AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL båda med 1 krona/liter från och med den 15 augusti 2019. Priset på Jet-A1 förblir dock oförändrat.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map