Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

23

Prissänkningar per 19 juni 2019

18 June 2019

Per den 19 juni 2019 sänker vi priset på Hjelmco  AVGAS   91/96 UL samt Hjelmco AVGAS 100 LL med 1 krona och 20 öre/liter.

Samtidigt sänks priset på JET-A1 med 30 öre per liter.

Hjelmco höjde inte AVGAS priserna per den 1 juni 2019, till skillnad mot våra konkurrenter vars höjning var 20 öre respektive 30 öre/liter. I och med prissänkningen den 19 juni har vi i realiteten därför sänkt våra AVGAS priser med upp till 1:50 kr/liter i jämförelse med konkurrenterna.

Orsaken till sänkningen är lägre världsmarknadspri-  ser och viss mån en förstärkning av den svenska kronan gentemot USA-dollarn.

De internationella oljepriserna är just nu mycket rörliga. En tillfällig förorening av rysk råolja i den pipe-line som förser stora delar av Europa har under en kort tid höjt priset på bränsleprodukter. Marknaden har där nu stabiliserats.

Oroligheter i närheten av det viktiga Hormuzsundet gör möjligheterna att bedöma den framtida prisutvecklingen på oljeprodukter liksom generellt tillgången på råolja och dess raffinerade produkter som mycket svår. Störningar kan inträffa.

Som enda bolag har Hjelmco Oil AB lager i Sverige av  flygbensin för sina kunder. Vi bortser därvid från ev. lager på flygplats. Till skillnad mot andra bränsleprodukter föreligger ingen skyldighet att hålla lager av AVGAS i landet.

Att ha Hjelmco som leverantör är en trygghet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map