Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Oskarshamns flygklubb får ny tankstation från Hjelmco

27 May 2019

Hjelmco Oil gratulerar Oskarshamns flygklubb till den nya tankanläggningen om 3.000 liter för Hjelmco AVGAS 91/96 UL på - Oskarshamns flygplats.

Oskarshamns flygplats lades officiellt ned som trafikflygplats år 2014 men flygverksamhet har fortgått via flygklubben dock utan tillgång till flygbränsle.

Flygplatsens framtid som icke trafikflygplats har varit osäker men flygklubben har nu beslutat att det dags att återinvestera i klubbverksamheten inte minst med anledning av behovet av kapacitet i Östra Småland för brandbevakningsflyg. 

Ett klubbflygplan har införskaffats och klubben har fått nya medlemmar och framtiden ser positiv ut. 

Oskarshamn ny 3m3 för annons 011

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map