Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Prisförändringar per den 15 maj 2019

15 May 2019

Den 15 maj 2019 höjer vi priset på Hjelmco AVGAS 91/96UL och Hjelmco AVGAS 100 LL med 50 öre/liter, samt Hjelmco JET-A1 med 15 öre/liter.

Orsaken är höjda priser på de internationella marknaderna samt den svenska kronans fortsatt tråkiga utveckling i förhållande till USA dollarn.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map