Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Prisjusteringar per den 1 april 2019

01 April 2019

Från den 1 april höjer vi priset på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 50 öre/liter, samt JET-A1 med 10 öre/liter. Orsaken är höjda världsmarknadspriser på bensin och ett försämrat värde på den svenska kronan.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map