Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Prisförändringar per den 1 mars 2019

01 March 2019

Vid årsskiftet 2018-2019 kostade en USA dollar c:a 8,95 kronor och råoljan c:a 50 dollar/fat. Vid månadsskiftet februari mars 2019 kostade en USA dollar c:a 9,25 kronor och råoljan c:a 65 dollar/fat.

Vi ser oss därför nödsakade att höja priset på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 80 öre/liter.

Priset på JET-A1 höjs med 40 öre/liter.

Prishöjningarna gäller från den 1 mars 2019.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map