Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

30

ASTM tilldelar Lars Hjelmberg utmärkelse

17 December 2018

Standardiseringsorganisationen ASTM (American Society for Testing and Materials) och dess enhet D 02 för petroleum produkter tilldelade nyligen i Atlanta, USA, Lars Hjelmberg från Hjelmco Oil  utmärkelsen "Award of Excellence" för hans insatser i egenskap av ordförande i den arbetsgrupp  som tagit fram den första världsstandarden för etanoleter ETBE. Motiveringen för utmärkelsen var: " In recognition of your efforts and perseverance  in the development of D7618 Standard Specification for ETBE for Blending with Aviation Spark-Ingnition Engine Fuel." 

ETBE är normalt en biobaserad komponent och kan ingå i ett blyfritt framtida högoktanigt flygbränsle att ersätta blyad flygbensin av typen AVGAS 100 LL.

ETBE har den egenskapen att den har ett mycket högt oktantal, högre än ren iso-oktan och lämpar sig väl som komponent i flygbensin eftersom den inte absorberar vatten. ETBE är också en mycket kostnadseffektiv komponent vid produktion för att erhålla höga oktantal. 

Utmärkelsen delades ut av Scott Fenwick, ordförande i ASTM:s sektion D 02 för petroleum produkter, flytande bränslen och smörjmedel,  tillika teknisk direktör vid NBB (National Biodiesel Board) Jefferson City, Missouri, USA.

På bilden nedan ses Scott Fenwick (till vänster) överlämna utmärkelsen till Lars Hjelmberg. 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map