Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Prissänkningar per den 15 november 2018

15 November 2018

De internationella oljepriserna har sjunkit under hösten och Hjelmco Oil sänker därför priset för Hjelmco AVGAS 91/96UL med 80 öre/liter och AVGAS 100 LL med 60 öre/liter båda per den 15 november 2018

Prissänkningen för AVGAS 100 LL sker dock på Bromma flygplats först per den 1 december 2018 pga tekniska orsaker.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map