Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

Prisförändringar per den 1 aug. 2018

01 August 2018

Per den 1 augusti 2018 höjer vi priset för AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL båda med 30 öre/liter. För JET-A1 är priset oförändrat.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map