Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Prisförändringar per 1 juni 2018

01 June 2018

På grund av mycket kraftigt ökade råvarupriser samt försämrat värde av den svenska kronan mot USA-dollarn höjer vi priset för AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 80 öre/liter. För JET-A1 höjs priset med 50 öre/liter.

Prishöjningarna gäller från den 1 juni 2018.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map