Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Uppsala Motorflygklubb får ny tankstation från Hjelmco Oil

26 May 2018

Hjelmco Oil gratulerar Uppsala Motorflygklubb till den nya tankanläggningen om 10.000 liter för Hjelmco AVGAS 91/96 UL på Sundbro flygplats.

Den nya tankanläggningen är av modernaste slag för tankning med s.k. Dallasnyckel. Faktura och avräkning skapas automatiskt via datasystem och drivmedelsansvarig har hela tiden kontroll på aktuellt lagersaldo och verksamheten.

Det nya systemet innebär en väsentligt lättnad i arbetsuppgifter enligt klubbens kassör.

Drivmedelsföreståndare Yngve Florén med Lars Hjelmberg från Hjelmco Oil


På bilden ses klubbens drivmedelsföreståndare Yngve Florén samt Lars Hjelmberg från Hjelmco Oil.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map