Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Prisändringar per den 5 april 2018

05 April 2018

På grund av kraftigt stigande världsmarknadspriser på olja och bensin samt en försvagning av den svenska valutan gentemot USA-dollarn höjer vi per den 5 april 2018 priserna för AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 70 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map