Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Prisjusteringar per den 1 dec 2017

01 December 2017

Per den 1 dec 2017 höjer vi våra priser för AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 50 öre/liter och för JET-A1 med 40 öre/liter.

Prisökningen beror på ökade världsmarknadspriser för oljeprodukter samt värdet på den svenska kronan gentemot USA-dollarn.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map