Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Prisförändringar per den 1 nov 2017

01 November 2017

Den förste november 2017 höjer vi priset på AVGAS med 20 öre/liter och på Jet-A1 med 11 öre/liter.

Prishöjningen beror på ökade råvarukostnader och en stärkt USA-dollar.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map