Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

Prisförändringar per den 1 maj 2017

28 April 2017

Per den 1 maj 2017 höjer vi priset på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 30 öre/liter. Prishöjningen för JET-A1 blir 20 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map