Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

5

Prisändringar per den 1 januari 2017

31 December 2016

Den 1 januari 2017 höjer Hjelmco Oil priset på JET-A1 med 80 öre/liter. Priset för AVGAS Hjelmco 91/96 UL höjs med 99 öre/liter och för AVGAS 100 LL med 1:02 kronor/liter. Priset på våra smörjoljor är oförändrade.

Priset på Bromma flygplats för AVGAS 100 LL vid självbetjä-ning blir inklusive de nya skatterna 21:30 kr/liter.

I prisökningar för AVGAS ingår höjda skatter från årsskiftet med 19 öre/liter för blyfria Hjelmco 91/96 UL och 22 öre/liter för AVGAS 100 LL. Prisförändringen ovan för JET-A1 anges utan skatt.

Statens skattehöjning per den 1 jan. 2017 ser ut enligt nedan:

Hjelmco:s AVGAS 91/96 UL en höjning av CO2 skatten med  3 öre/liter till 2:62 kr/liter  och en ökning av energiskatten med 16 öre/liter till 3:91 kr/liter eller sammantaget en skatt på 6:53 kr/liter

AVGAS 100 LL en höjning av CO2 skatten med 3 öre/liter till 2:62 kr/liter och en ökning av energiskatten med 19 öre/liter till 4:72 kr/liter eller sammantaget en skatt på 7:34 kr/liter.

JET-A1 en höjning av CO2 skatten med 3,3 öre/liter till 3:23(7) kr/liter och en ökning av energiskatten med 14,8 öre/liter till 2:92(7) kr/liter eller sammantaget en skatt på 6:16(4) kr/liter. (Skatt på JET-A1 anges i kronor och öre per 1000 liter därav en 3:e decimal)

Prisförändrarna blir extra höga denna gång på grund av att vi gjorde en felbedömning i slutet av nov. månad 2016 och sänkte priset för blyfri, blyad AVGAS och JET-A1 med 40 öre/liter per den 1 dec. 2016. I själva verket har de internationella bränslepriserna ökat mycket kraftigt under dec. månad. Förändringarna ses tydligt när man tankar sin bil på en mack.

De kunder som passade på att fylla upp sina cisterner under dec. månad till de mycket låga priserna ser ut att ha gjort en bra affär. Hur de internationella oljepriserna och Sveriges valuta gentmemot USA-dollarn kommer att utvecklas under år 2017 är svårbedömt. Riksbankens mål att öka inflationen är ett tydligt tecken på viljan att få utländska valutor dyrare. De internationella oljepriserna förväntas under år 2017 styras av hur väl OPEC synes kunna samarbeta som en kartell. 

Aktuella priser på smörjoljor återfinns i prislista längst upp till höger som PDF.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map