Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

Prisändringar per den 1 december 2016

29 November 2016

Vi sänker priset på Avgas och Jet med 40 öre/liter pga nedgång av oljepriset.

Vi får höjda skattesatser vid årsskiftet. Se http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/skattesatser.4.77dbcb041438070e0395e96.html

Skatten höjs för 100LL med totalt 22 öre/liter och för 91/96 UL med totalt 19 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map