Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

Prisändringar per den 1 november 2016

31 October 2016

Vår prislista har varit oförändrad sedan den 1 augusti 2016. 

Under tiden har den svenska kronan gentemot USA-dollarn sjunkit i värde. Den 1 aug. kostade en USA dollar 8:55 kr. Idag kostar den mer än 9:00 kronor. 

Under samma tid har priset på bilbensin som är en av referensbaserna för flygbensin stigit avsevärt.

Från den 1 nov 2016 höjer vi priset på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 70 öre/liter. Priset på JET-A1 höjs med 50 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map