Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

Prisförändringar per den 1 juni 2016

01 June 2016

På grund av stigande världsmarknadspriser samt förhöjt värde på USA dollarn höjer vi våra priser per den 1 juni 2016 med 30 öre/liter för AVGAS 100 LL och HJELMCO AVGAS 91/96 UL samt för JET-A1 med 40 öre/liter.

På grund av nya förutsättningar för verksamheten på Bromma flygplats höjs priset på Bromma flygplats för AVGAS 100 LL med 1:30 kr/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map