Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

25

Prisförändringar per den 15 april 2010

15 April 2010

Tyvärr på grund av höjda marknadspriser måste vi göra prisjusteringar per den 15 april 2010.

För AVGAS 100 LL och AVGAS 91/96 UL höjs priset med 70 öre/liter.

För JET-A1 blir prishöjningen 40 öre/liter.

Ny prislista som ersätter prislista per den 1/1 2010 har postats till våra kunder.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map