Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

Prissänkningar per den 1 mars 2016

01 March 2016

Per den 1 mars 2016 sänker Hjelmco Oil priset på AVGAS 100 LL med 30 öre/liter i hela landet förutom för Stockholms- området (zon 4).

Övriga priser är oförändrade.

Orsaken till att prissänkning inte genomförs för Stockholms- området är ökade kostnader för transporter samt generella kostnadsökningar för verksamhet i Stockholmsområdet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map