Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

Prissänkning och skatteförändringar per 1 jan. 2016

01 January 2016

Den 1 januari 2016 sänker Hjelmco Oil priset på JET-A1 med 50 öre/liter. Priset för AVGAS är oförändrat liksom våra priser på smörjoljor.

Staten höjer/sänker däremot skatterna från samma tidpunkt enligt följande:

Hjelmco:s AVGAS 91/96 UL en sänkning av CO2 skatten med 1 öre/liter till 2:59 kr/liter  och en ökning av energiskatten med 47 öre/liter till 3:75 kr/liter eller sammantaget en skatt på 6:34 kr/liter

AVGAS 100 LL en sänkning av CO2 skatten med 1 öre/liter till 2:59 kr/liter och en ökning av energiskatten med 46 öre/liter till 4:53 kr/liter eller sammantaget en skatt på 7:12 kr/liter.

JET-A1 en sänkning av CO2 skatten med 1,4 öre/liter till 3:20(4) kr/liter och en ökning av energiskatten med 52 öre/liter till 2:77(9) kr/liter eller sammantaget en skatt på 5:98(3) kr/liter. (Skatt på JET-A1 anges i kronor och öre per 1000 liter)

För aktuella priser på smörjoljor återfinns prislista längst upp till höger som PDF.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map