Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Prisändringar per den 1 oktober 2015

30 September 2015

Per den 1 oktober 2015 sänker vi priset på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 50 öre/liter. Priset på JET-A1 förblir oförändrat.

Orsaken till prissänkningen är förändrade världsmarknadspriser.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map