Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

Prisändringar per den 1 september 2015

31 August 2015

Per den 1 september 2015 sänker vi priset på AVGAS 100LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 80 öre/liter samt för JET-A1 med 40 öre/liter.

Orsaken är sänkta världsmarknadspriser.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map