Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Miljöpåverkan från mindre luftfartyg

10 June 2015

Transportstyrelsen har i dagarna släppt en rapport "Miljöpåverkan från mindre luftfartyg". Rapporten är resultatet av ett projekt som rör mindre luftfartygs miljöpåverkan orsakad av buller och utsläpp av bly från helikoptrar och propellerdrivna kolvmotorflygplan. 

Av rapporten framgår bland annat att rikstäckande distribution inte finns av blyfri flygbensin samt att svårigheter föreligger att etablera tillgång till blyfri flygbensin på flera flygplatser i landet. Tyvärr underlåter rapporten att beskriva orsaken till att blyfri flygbensin inte återfinns i hela landet. Efter att skatt infördes på flygbensin år 2008 har bränsleförbrukningen halverats och konsumtionen är idag så pass låg så att det inte finns ekonomiska förutsättningar för rikstäckande distribution. Detta faktum framfördes tydligt skriftligt och muntligt till lagstiftande politiker innan skatten infördes. Problemet är således i högsta grad skapat av politikerna själva.

Rapporten kan laddas ned fråhttp://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/miljopaverkan-fran-mindre-luftfartyg.pdf

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map