Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

FAA certifierar ny Continental motor för blyfri flygbensin 91

27 February 2015

Amerikanska FAA har certifierat en ny motor från Continental speciellt för drift på blyfri flygbensin AVGAS UL91. För Hjelmco Oil är detta en fjäder i hatten eftersom blyfri flygbensin 91 har sitt ursprung i Hjelmcos AVGAS 91/96 UL som lanserades i Sverige redan år 1991.

Hjelmcos AVGAS 91/96 UL uppfyller och överträffar kraven för AVGAS UL91. 


Källa: http://www.avweb.com/avwebflash/news/Continental-Motors-Receives-FAA-Certification-For-91UL-Engine-223616-1.html

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map