Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Prissänkning och skatteökning per den 1 jan 2015

01 January 2015

Den 1 januari 2015 sänker Hjelmco Oil  priset på AVGAS med 20 öre per liter samt på Jet-A1 med 15 öre per liter. 

Tyvärr höjer staten vid samma tidpunkt skatten på Hjelmco:s AVGAS 91/96 UL med 22 öre/liter, AVGAS 100 LL med 27 öre/liter och Jet-A1 med 22 öre/liter.

Mer om detta och hur EU ställer krav på Sverige att skärpa reglerna för restitution av bränsleskatter, hur man får tillgång till AVGAS på Bromma Flygplats samt vad som just nu händer på Bromma kan Du läsa i bif. PDF kundbrev som återfinns högst uppe till höger tillsammans med oljeprislista. 

Detaljerad bränsleprislista har sänts ut separat med vanlig post till samtliga Hjelmco:s kunder och återfinns ej på hemsidan. 

Orsaken är att våra kunder, ofta flygklubbar, själva sätter sitt pris på flygbränslen lokalt.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map