Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Linköpings Flygklubb öppnar ny tankstation

29 December 2014

Hjelmco Oil gratulerar Linköpings Flygklubb till de nya tankanläggningarna belägna på det nya General Aviation området på Saabs flygplats i Linköping ESSL. Anläggningarna som medger självbetjäning för kontrakterade kunder tillhandahåller både oblyad Hjelmco AVGAS 91/96 UL och Hjelmco AVGAS 100 LL.

Besökare kan köpa bränsle enligt vad som framgår från klubbens hemsida enligt nedan. http://www.lfk.se/?page_id=28375

Saab tankstationer



                                                                    

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map