Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Hjelmco sänker priset på flygbränslen

01 November 2014

Den fortsatta prisnedgången för oljeprodukter på de internationella marknaderna gör att vi från den 1 november 2014 sänker priset både på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 25 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map