Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Ändrade flygbränslepriser per den 1 januari 2010

31 December 2009

Vår prislista på flygbränslen från den 1 juli 2009 behöver justeras p.g.a. förändrade internationella marknadspriser samt väsentligt minskad förbrukning av AVGAS. Den minskade volymen innebär att ett färre antal liter måste bekosta Hjelmco Oil:s fasta kostnader såsom oljedepå, cisterner, tankbil för att nämna några.

Från den 1 januari 2010 höjs priset på AVGAS 91/96 UL med 53 öre/liter och för AVGAS 100 LL med 23 öre/liter. På grund av sänkta energiskatter blir nettohöjningen för AVGAS 50 öre respektive 20 öre per liter. Priset på JET-A1 höjs med 30 öre/liter. Orsaken till den relativt högre höjningen för oblyad AVGAS är att vi under en längre tid underprissatt denna produkt. Nu när förbrukningen av AVGAS 91/96 UL för första gången med råge överstiger förbrukningen av AVGAS 100 LL har det blivit nödvändigt med en korrigering för att täcka våra stigande kostnader. 

Ny prislista sänds separat ut till våra kunder.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map