Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Prisjusteringar per 1 juni 2014

30 May 2014

Förändringar i världsmarknadspriser och den svenska kronans relation till USA-dollarn gör att vi per den 1 juni 2014 höjer våra priser för AVGAS 100 LL, HJELMCO AVGAS 91/96 UL och JET-A1 med 30 öre/liter.

Hjelmco publicerar inte några priser för de olika flygplats- erna eftersom dessa sätts individuellt av våra återförsäljare.

För priset på just Din flygplats kontakta bränsle- ansvarig  flygplatsen.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map