Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Shell slutar med gallon förpackningar på olja

21 November 2009

Shell i Europa har beslutat att sluta med gallonförpack- ningar till deras populära smörjolja för kolvmotorer Shell W 15W-50.

Den förpackning som drages in är kartongen om 4 x 1 US gallondunkar.

De återstående förpackningar som kommer att tillhanda- hållas är helfat om 205 liter samt kartonger om 12 st flaskor om vardera en US quarts.

Förpackningen om 4 x 1 US gallonsdunkar har varit mycket populär på grund av dess lägre pris och minskat slöseri med förpackningsmaterial.

Priset per en US quarts i gallondunkar har varit 95 kr och i quartsflaskor 100 kr, båda inkl. moms.

Vid ett oljebyte används normalt 8 alternativt 12 st US quarts.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map