Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

09 October 2013

Det gläder oss att kunna sänka priset på Hjelmco AVGAS 100 LL och Hjelmco 91/96 UL med 80 öre/liter. Orsaken är sänkta råvarupriser.

De nya priserna gäller retroaktivt från den 1 oktober 2013.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map