Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

Prissänkning på flygbränsle

16 April 2013

Hjelmco sänker den 15 april 2013 priset på flygbensin AVGAS 100 LL , oblyad flygbensin Hjelmco AVGAS 91/96 UL och JET-A1 med vardera 30 öre/liter. 

Av praktiska skäl gäller prissänkningen på Bromma Flygplats från den 1 maj 2013.

Sedan årsskiftet 2013 har Hjelmco sänkt flygbensinpriset med sammanlagt 1:30 Kr/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map