Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

8

Prissänkning på flygbensin (AVGAS)

12 March 2013

Hjelmco sänker den 13 mars 2013 priset på flygbensin AVGAS 100 LL och oblyad flygbensin Hjelmco AVGAS 91/96 UL med vardera 50 öre/liter. 

Av praktiska skäl gäller prissänkningen på Bromma Flygplats retroaktivt från den 1 mars 2013.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map