Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Innospec slutar tillverka bly till bilbensin

31 January 2013

Världens ende tillverkare av bly till bensin, Innospec,  slutar med tillverkningen av bly till bilbensin under år 2012.  http://www.innospecinc.com/octane-additives.html 

Innospec är också världens ende tillverkare av bly till flygbensin, och den blyblandningen skiljer sig  från bly till bilbensin, bland annat vad avser ett mindre korrosivt blybortagningsmedel samt fryspunkten på blyblandningen.

Innospec uppger att man avser att fortsätta med leveranser av bly till flygbensin så länge som det finns efterfrågan. Å andra sidan är mängden flygbensin som förbrukas jämfört med bilbensin vanligen endast c:a 0.1%. Slutsatsen som måste tas är att kostnaden för bly till blyad flygbensin kommer att öka dramatiskt. I dagsläget kostar 1 ton bly till flygbensin c:a 39.000 US dollar. Till en liter AVGAS 100 LL åtgår c:a 0,45-0,56 gram bly.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map