Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

Flygning utan bränsleskatt...

Skatteverket har den 10 juni 2016 förtydligat att flygningar som har direkt samband med flygningar mot ersättning kan...

16 June 2016

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map