Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

Hjelmco Oil avstyrker...

En statlig utredning har kommit med ett betänkande med förslag om införande av en svensk flygskatt att betalas av...

01 March 2017

 Low octane unleaded Aviation...

Anti-Detonation Injection (ADI) is not a new technology. Indeed, papers published as early as 1913 make reference to...

26 July 2012

On-line utbildning:...

Enligt lagen om brandfarliga varor skall flygdrivmedelsanläggning har brandskyddsansvarig föreståndare.Nu finns...

22 April 2016

 EASA fuel quality seminar

At a recent EASA fuel quality seminar in Cologne, Lars Hjelmberg from Hjelmco Oil made a presentation about the...

01 April 2016

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map