Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

Prisändringar per den 1 jan...

Den 1 januari 2018 höjer Hjelmco Oil priset för AVGAS Hjelmco 91/96 UL med 24 öre/liter och för AVGAS 100 LL med 27...

01 January 2018

 Low octane unleaded Aviation...

Anti-Detonation Injection (ADI) is not a new technology. Indeed, papers published as early as 1913 make reference to...

26 July 2012

Brist på filterinsatser SB3...

Hjelmco har uppmärksammats på att vår leverantör av filterinsatser benämnda SB3 och CD6 till filter av typ VFCS...

23 August 2017

 EASA fuel quality seminar

At a recent EASA fuel quality seminar in Cologne, Lars Hjelmberg from Hjelmco Oil made a presentation about the...

01 April 2016

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map