Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Ny oljeprislista per 1 juni 2019

29 May 2019

Oljeprislista 2019-06-01På grund av ändrade inköpspriser se vi oss nödgade att ändra våra priser för flygmotoroljor. Tillverkaren ser nu att färre kunder väljer att använda "single grade" oljor av äldre typ samt att kostnaden för enliters förpackningar stigit kraftigt.

Den nya prislistan framgår som PDF uppe i högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map