Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Priser på flygmotorolja 2013

28 June 2013

Flygmotoroljepriser 2013

Nedanstående priser är inkl. moms och frakt i samband

med  bränsleleverans.

VARUSLAG                                 FAT               KARTONG

                                                  208 liter       18 x 1 liter                 

INKÖRNINGSOLJA

TOTAL AERO 80                                                930:--

TOTAL AERO 100                        9.180:--          930:--

STANDARDOLJA

TOTAL AERO D80                        9.995:--         1.220:--

TOTAL AERO D100                      9.995:--

TOTAL AERO D120                      9.995:--

STANDARDOLJA MED ADDITIV FÖR BLYFRI FLYGBENSIN (1)

TOTAL AERO XPD80                    14.830:--        1.445:--                                                               

TOTAL AERO XPD100                  14.830:--        1.445:--

TOTAL AERO XPD120                  14.830:--

SEMISYNTETISK MULTI -GRADE OLJA MED ADDITIV FÖR BLYFRI

 FLYGBENSIN (1)

TOTAL AERO W l5W-50               14.830:--        1.445:--

1)     Innehåller additiv som motsvarar Lycoming Service 

       Bulletin Nr 446 och Service Instruktion Nr 1409.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map