Hjelmco.com använder cookies

» Jag godkänner att hjelmco.com använder cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats måste samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies). Lagändringen syftar till att stärka användarens integritet och genomför ett EU-direktiv.

På hjelmco.com används kakor för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt. Vissa kakor är nödvändiga för att hjelmco.com ska fungera.

Hjelmco.com is using cookies

» I accept that hjelmco.com is using cookies

On July 1 2011 the Swedish law of electronic communications (2003:389) changed. This means that you as a visitor to a web site must agree to the use of cookies. Change in the law aims to strengthen user privacy and implements an EU directive.

On hjelmco.com cookies are used to make the site as accessible and useable as possible. Some cookies are necessary for hjelmco.com to work.