Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

5

USA:s FAA aviserar försening i utvärdering av blyfritt flygbränsle

04 June 2018

USA:s FAA har idag i en pressrelease aviserat 12 månaders försening i utvärderingen av blyfri efterträdare till AVGAS 100 LL. Samtidigt bjuder FAA in ytterligare flygbränsleutvecklare att låta testa sina bränslen hos FAA.

Sedan några år tillbaka utvärderas inom det s.k. PAFI (Piston Aviation Fuels Initiative) två flygbränslen, ett föreslaget av företaget Shell och ett föreslaget av företaget Swift. I sin press-release skriver FAA att de båda bränslena som nu testas måste utvärderas ytterligare och företagen medges tillfälle att modifiera sina kompositioner. Pressreleasen återfinns på https://www.faa.gov/about/initiatives/avgas/

Ett konsortium bestående av Air BP, Air Total och Hjelmco inlämnade år 2014 förslag på 8 olika kompositioner till FAA för utvärdering. Samtliga dessa kompositioner avisades dock samma år av FAA.  http://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=140495heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map