Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Företagare på Bromma söker prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen

19 November 2013

Uppdaterad den 19 november 2013 med komplettering. Högsta Förvaltningsdomstolen medger ej prövningstillstånd.Se PDF högst upp till höger.

Uppdaterad den 18 augusti 2013 med komplettering. Se PDF högst upp till höger.

En företagare på Bromma flygplats som begärt åtgärd av Transportstyrelsen i Norrköping i enlighet med styrelsens skyldigheter enligt lagen om marktjänst (2000:150) har överklagat Kammarrättens i Jönköpings beslut att inte bevilja prövningstillstånd.

Företagaren har begärt att Transportstyrelsen skall åläggas att vidtaga åtgärder mot Swedavia AB, Bromma flygplats så att han kan återta sin verksamhet där.

Företagarens överklagande framgår av bif. PDF högst uppe till höger.

Se även 

http://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=118618

http://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=111467

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map